Introductie
Welkom op de website van Distinctio, MaatWerkLeren & MaatWerkSchool. Sinds 2006 zetten wij ons in voor de persoonlijke en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van jongeren met een specifieke hulp- of ondersteuningsvraag. 

Met onze expertisebureau's verzorgen we maatwerk onderwijszorg-arrangementen en leerwerk-trajecten voor jongeren uit het voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijk onderwijs en het MBO. Verder adviseren en ondersteunen we bij vraagstukken rondom thuiszitters, passend onderwijs, beroepskeuze, opleidingen en participatie- en re-integratietrajecten. 

Wij zijn pioniers binnen het sociaal domein en gespecialiseerd in het leggen van verbindingen op het gebied van onderwijs-zorg-werk. 

Filosofie
Geluk komt voort uit authenticiteit, leergierigheid, plezier, vertrouwen, acceptatie, tevredenheid en zingeving. Wie dicht bij zichzelf kan blijven, op zichzelf en anderen leert vertrouwen, nieuwsgierig durft te zijn, uitdagingen aangaat, niet bang is om fouten te maken en daarvan leert, zal zich positief (blijven) ontwikkelen en met (meer) plezier in het leven staan.  

Om dit groeiproces in beweging te brengen en te houden, zijn wij er van overtuigd dat hier een 'groei-mindset' voor nodig is.

Groei-mindset 
Mensen zijn verschillend en uniek qua eigenschappen, karakter, interesses, voorkeuren en temperament.  Iedereen is in staat om te veranderen en te ontwikkelen door ervaringen op te doen en te leren


Iemand met een groeimindset gaat er vanuit dat je basiskwaliteiten en nieuwe vaardigheden kunt ontwikkelen door er moeite voor te doen. Intelligentie en vaardigheden zijn te ontwikkelen. Deze mindset motiveert om te leren. De ware potentie van individuen is onbekend en het is niet te voorspellen wat men kan bereiken door er voor te werken en te oefenen.

Iemand met een op groeigerichte mindset is blij met uitdagingen en onbekend terrein. Hij of zij is leergierig en geeft niet op bij tegenslag. Inspanning is de weg tot meesterschap. Mensen met een op groeigerichte mindset leren van kritiek en laten zich inspireren door het succes van anderen. Het resultaat van deze mindset is dat je steeds wilt blijven leren en begrijpt dat je kunt leren van anderen!

 

 


 

Missie
Jongeren komen in een positieve beweging. Ze ontwikkelen vertrouwen, een eigen perspectief, willen leren, zich inspannen en groeien. Ze leren op hun eigen wijze samen te werken en leggen een basis waar ze mee verder kunnen en willen. 

Perspectief
Concreet perspectief geeft een doel en behoefte om te handelen. Het prikkelt, activeert en de motivatie ontstaat om inspanning te leveren. 

Zelfvertrouwen
Uitdagingen aangaan, (succes) ervaren, reflecteren op het eigen handelen, gedrag en aanpak, en oplossingen leren bedenken. Dit stimuleert zelfkennis, eigenwaarde, weerbaarheid, doorzettingsvermogen en voedt het zelfvertrouwen. 

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid
Zelf keuzes maken, oplossingen en stappen bedenken en te ondernemen. Dit stimuleert verantwoordelijkheid, zelfsturing, eigenwaarde en zelfredzaamheid. 

Samenwerken
Leren en durven hulp en advies te vragen en samen te werken om verder te komen. Dit voedt het relativeringsvermogen, realiteitszin en het vertrouwen.  

Doelgroep
Met onze activiteiten richten we ons voornamelijk op jongeren in de leeftijd van 12 tot 27 jaar, met een afstand tot het volgen onderwijs en de arbeidsmarkt.