Introductie

Distinctio is een organisatie die zich sinds 2006 inzet voor de persoonlijke en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van jongeren met een bovengemiddelde hulp- of ondersteuningsvraag. We zijn inmiddels uitgegroeid tot een expertisebureau voor leer-werktrajecten, vraagstukken rondom thuiszitters, passend onderwijs, ​onderwijs-zorgarrangementen en arbeidsparticipatie van jongeren van het voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijk onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Filosofie

Wij zijn er van overtuigd dat geluk voortkomt uit authenticiteit, leergierigheid, plezier, vertrouwen, acceptatie, tevredenheid en zingeving. 

Wie zichzelf en anderen leert vertrouwen, nieuwsgierig durft te zijn, uitdagingen aangaat en niet bang is om fouten te maken en daarvan leert, zal zich positief blijven ontwikkelen en met (meer) plezier in het leven staan. 

Om dit proces in beweging te brengen en te houden, zijn wij er van overtuigd dat hiervoor  een zogenaamde 'groei-mindset' nodig is.

Groei-mindset 

Carol Dweck is een Amerikaanse psychologe die al meer dan 30 jaar onderzoek doet naar de relatie tussen motivatie en prestatie. Ze laat ons het verschil zien tussen een ‘fixed mindset’ (vaststaand) en een 'growth-mindset’ (op groei gericht).

Mensen zijn verschillend als het gaat om eigenschappen, karakter, interesse, voorkeur en temperament. Echter iedereen is in staat om te veranderen en ontwikkelen door te leren en ervaringen op te doen. 


Iemand met een groeimindset gaat er vanuit dat je basiskwaliteiten en nieuwe vaardigheden kunt ontwikkelen door er moeite voor te doen. Intelligentie en vaardigheden zijn te ontwikkelen. Deze mindset motiveert om te leren. De ware potentie van individuen is onbekend en het is niet te voorspellen is wat men kan bereiken door er voor te werken en te oefenen.

Iemand met een op groeigerichte mindset is blij met uitdagingen en onbekend terrein. Hij is leergierig en geeft niet op bij tegenslag. Inspanning is de weg tot meesterschap.
Iemand met een op groei gerichte mindset leert van kritiek en laat zich inspireren door het succes van anderen. Het resultaat van deze mindset is dat je een steeds hoger niveau bereikt.

Als je de mindsets begint te begrijpen, zie je hoe het een tot het ander leidt: als je gelooft dat je capaciteiten vast staan, leidt dat tot bepaalde gedachten en handelingen. Terwijl de overtuiging dat je capaciteiten ontwikkelbaar zijn, zorgt voor een grote diversiteit aan gedachten en handelingen.

Meer weten? Check:
Platformmindset

Doel

Jongeren komen in een positieve beweging. Ze ontwikkelen perspectief, willen meer leren en groeien. Ze leren samen te werken, ieder op zijn eigen wijze, en leggen een basis waar ze verder mee kunnen en willen met hun leven. 

Onze 4 speerpunten:

1. Perspectief
Concreet perspectief geeft een doel en  behoefte om te handelen. Het prikkelt, activeert en de motivatie ontstaat om inspanning te leveren.

2.
 Zelfvertrouwen
Uitdagingen aangaan, (succes) ervaren, reflecteren op het resultaat, eigen handelen, gedrag en aanpak en oplossingen leren bedenken stimuleert zelfkennis, eigenwaarde, weerbaarheid, doorzettingsvermogen en voedt het zelfvertrouwen.

3. Zelfstandigheid
Zelf keuzes maken, leren zelf stappen te bedenken en te ondernemen stimuleert verantwoordelijkheid, zelfsturing, eigenwaarde en zelfredzaamheid. 

4. Samenwerken
Leren en durven hulp en advies te vragen en samen te werken om verder te komen, voedt het relativeringsvermogen, realiteitszin en het vertrouwen. 

Doelgroep

Met onze activiteiten richten we ons voornamelijk op jongeren in de leeftijd van 12 tot 21 jaar, die niet of nauwelijks deelnemen aan onderwijs en jongeren die voortijdig hun opleiding hebben beëindigd. De afgelopen jaren hebben wij tijdens onze activiteiten gezien dat vrijwel alle jongeren zich boven verwachting ontwikkelen en prestaties kunnen leveren die eerst ondenkbaar waren. Feitelijk komt het er vrijwel altijd op neer dat de beperking niet in het kind zit maar in de benadering, omstandigheden, aanbod en begeleiding.