MAATWERK VOOR LEREN EN WERKEN 

 

Introductie
Welkom op de nieuwe website van Distinctio & MaatWerkLeren.  

Sinds 2006 zetten wij ons in voor de persoonlijke en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van jongeren met een specifieke hulp- of ondersteuningsvraag. 

Met onze beide expertisebureau's verzorgen we maatwerk onderwijszorg-arrangementen en leerwerk-trajecten voor jongeren uit het voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijk onderwijs en het MBO. Daarnaast adviseren en ondersteunen we bij vraagstukken rondom thuiszitters, passend onderwijs, beroepskeuze,  opleidingen en participatie- en re-integratietrajecten. 

Wij zijn met onze dienstverlening pioniers binnen het sociaal domein en gespecialiseerd in verbindingen leggen op het gebied van onderwijs-zorg-werk. We hebben zo onder meer onze concepten MaatWerkLeren, MaatWerkLink en I-fit ontwikkelt en zetten we ons in voor individuele vraagstukken binnen de genoemde werkvelden. 

Filosofie
Geluk komt voort uit authenticiteit, leergierigheid, plezier, vertrouwen, acceptatie, tevredenheid en zingeving. Wie dicht bij zichzelf kan blijven, zichzelf en anderen leert vertrouwen, nieuwsgierig durft te zijn, uitdagingen aangaat, niet bang is om fouten te maken en daarvan leert, zal zich positief (blijven) ontwikkelen en met (meer) plezier in het leven staan.  

Om dit groeiproces in beweging te brengen en te houden, zijn wij er van overtuigd dat hier een 'groei-mindset' voor nodig is.

Groei-mindset 
Carol Dweck is een Amerikaanse psychologe die al meer dan 30 jaar onderzoek doet naar de relatie tussen motivatie en prestatie bij leren. Ze laat ons daarbij het verschil zien tussen de effecten van een vaststaande mindset (fixed) en op groeigerichte mindset.

Mensen zijn verschillend en uniek qua eigenschappen, karakter, interesses, voorkeuren en temperament.  Iedereen is in staat om te veranderen en ontwikkelen door ervaringen op te doen en te leren

Iemand met een groeimindset gaat er vanuit dat je basiskwaliteiten en nieuwe vaardigheden kunt ontwikkelen door er moeite voor te doen. Intelligentie en vaardigheden zijn te ontwikkelen. Deze mindset motiveert om te leren. De ware potentie van individuen is onbekend en het is niet te voorspellen wat men kan bereiken door er voor te werken en te oefenen.

Iemand met een op groeigerichte mindset is blij met uitdagingen en onbekend terrein. Hij is leergierig en geeft niet op bij tegenslag. Inspanning is de weg tot meesterschap. Mensen met een op groeigerichte mindset leren van kritiek en laten zich inspireren door het succes van anderen. Het resultaat van deze mindset is dat je steeds wilt blijven leren en begrijpt dat je kunt leren van anderen!

"Fouten zeggen iets over de aanpak, niets over de capaciteiten van uitvoerder."

Vaststaande-mindset
Mensen en organisaties met een vaststaande mindset gaan ervan uit dat intelligentie vast staat en richten zich op vaststaande eigenschappen. Ze vergelijken zich met name met anderen en focussen zich vooral op hoe ze op anderen overkomen. Om te zorgen dat ze slim en knap overkomen, willen ze vooral geen fouten maken of kwetsbaar overkomen. Ze gaan ze daarom echte uitdagingen uit de weg, kiezen veelal de weg van de minste weerstand en doen graag veel van hetzelfde. Ze leggen de nadruk op wat ze goed kunnen, zodat ze sterk overkomen en minder fouten maken. Ze zoeken bevestiging in hun intelligentie, persoonlijkheid of karakter. 

Het draait om succes hebben, slim overkomen en een winnaar voelen. De grote angst is falen, dom overkomen, afgewezen worden en een verliezer voelen. Ze gedragen zich defensief bij belemmeringen en geven snel op als het tegenzit. Ze houden vast aan bekende patronen en keuren andere invalshoeken af. Kritiek komt over als een bedreiging, daarom negeren ze leerzame feedback. Het succes van anderen zien ze als een bedreiging. 

Het resultaat van de statische mindset is dat je je niet echt ontwikkelt en dus minder bereikt dan mogelijk is. De statische mindset beperkt de prestaties. Het werkt destructief op de gedachten en gedrag, en leidt tot slechte leermethoden. 

Deze vaststaande mindset zit helaas diepgeworteld in onze westerse cultuur. Vrijwel alles is gericht op onze prestaties ten opzichte van anderen en voldoen aan vastgestelde normen. De ware potentie van het individu is van ondergeschikt belang.

Als je de mindsets begint te begrijpen, zie je hoe het een tot het ander leidt; als je van mening bent dat je capaciteiten vast staan, dan leidt dat tot bepaalde gedachten en handelingen. Terwijl de overtuiging dat je capaciteiten ontwikkelbaar zijn, zorgt voor een grote diversiteit aan gedachten en handelingen.

Meer weten? Check:
Platformmindset 

Onze 'missie'
Jongeren komen in een positieve beweging. Ze ontwikkelen vertrouwen, eigen perspectief, willen leren, zich inspannen en groeien. Ze leren samen te werken, ieder op zijn eigen wijze, en leggen een basis waar ze mee verder kunnen en willen. 

Perspectief
Concreet perspectief geeft een doel en behoefte om te handelen. Het prikkelt, activeert en de motivatie ontstaat om inspanning te leveren. 

Zelfvertrouwen
Uitdagingen aangaan, (succes) ervaren, reflecteren op het eigen handelen, gedrag en aanpak, en oplossingen leren bedenken. Dit stimuleert zelfkennis, eigenwaarde, weerbaarheid, doorzettingsvermogen en voedt het zelfvertrouwen. 

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid
Zelf keuzes maken, oplossingen en stappen bedenken en te ondernemen. Dit stimuleert verantwoordelijkheid, zelfsturing, eigenwaarde en zelfredzaamheid. 

Samenwerken
Leren en durven hulp en advies te vragen en samen te werken om verder te komen. Dit voedt het relativeringsvermogen, realiteitszin en het vertrouwen. 

Doelgroep
Met onze activiteiten richten we ons voornamelijk op jongeren in de leeftijd van 12 tot 27 jaar, met een afstand tot het volgen onderwijs en de arbeidsmarkt.