Distinctio 
Distinctio betekent 'onderscheid en kenmerk' in het Latijn. In onze optiek zijn alle mensen authentiek en onderscheiden ze zich van anderen door hun gedrag, eigenschappen, karakter, motieven en interesses. 

In ons werkveld moet je deze authenticiteit (h)erkennen en de jongere en zijn omgeving daar bewust van maken. We stimuleren deze eigenheid op een positieve manier om op de voorgrond te krijgen. Samen met een groei-mindset is dit de essentiële basis waarmee we binnen onze mogelijkheden positief kunnen ontwikkelen.  

Verder is 'Distinctio' een term uit de literatuur waarbij de schrijver of spreker 'expliciet' beschrijft wat hij bedoelt met een woord of zinsnede. Hij laat geen ruimte  voor dubbelzinnigheden. Dit staat voor onze heldere, doortastende en daadkrachtige aanpak. Samen met onze 'eigenzinnigheid' een stevige mix voor resultaat!

Achtergrond
Distinctio, voorheen Van de Water Coaching en Advies, is in 2006 opgericht door Padden van de Water.  Voordat hij als zelfstandig ondernemer startte heeft hij onder meer gewerkt als intercedent, re-integratie en loopbaanadviseur en jobcoach voor de Start Holding. 

Sinds de start van de onderneming hebben we met Distinctio & MaatWerkLeren onder meer opdrachten uitgevoerd inzake:

  1. Consultancy thuiszitters en voortijdig schoolverlaten V(S)O en MBO
  2. Consultancy passend onderwijs en onderwijszorg-arrangementen
  3. Beroepskeuze- en studieadvies
  4. Jobcoaching, re-integratie en loopbaandeskundige
  5. Projectcoördinatie ervaringsleer en activeringsprogramma's 
  6. Intermediair voor arbeidstoeleiding en leerwerk-trajecten doelgroep werkzoekenden
Expertise
Wij zijn specialist op het gebied van voortijdig schoolverlaten, complexe thuiszitters vraagstukken, onderwijszorgarrangementen, activering,  arbeidstoeleiding en bemiddeling van jongeren. In het bijzonder voor leerlingen uit het voortgezet speciaal en praktijkonderwijs. 

Kennis & Kunde
Wij putten uit een schat van specialistische en veelzijdige ervaring, brede vakkennis en specifieke vakbekwaamheid met betrekking tot onderwijs, zorg en arbeidsparticipatie van doelgroep jongeren. 
We bezitten de nodige kennis van relevante wet- en regelgeving en actuele ontwikkelingen binnen het sociaal domein. 

Netwerk & Partners 
We beschikken over een breed en gevarieerd netwerk binnen het onderwijsveld, de zorgsector en jeugdhulpverlening, uitvoeringsinstanties, gemeenten en het bedrijfsleven in Zeeland. 

Motivatie & Daadkracht
Samen met onze persoonlijke drive is dit een unieke mix van knowhow. Hierdoor zijn we onderscheidend in grensverleggend werk en verbindingen leggen tussen verschillende disciplines van het sociaal domeinen om doeltreffend maatwerk te leveren. 

Werken met jongeren die achterop zijn geraakt hebben onze nadrukkelijke aandacht, inspireert ons en houdt ons scherp!